't VastenavendNuuws


Wagetjes kijke n'op 't Konterscherrep.

Vanweges 't slechte weer staan de wages di jaar nie opgesteld op de Kaai, maar op 't Konterscherrep!
Dus agge nog wil nageniete van die buitegewóón mooie wages motte iets wijer lope naar 't Konterscherrep! Ge zijt t'r vanaf tien ure 's ochtends van 'arte welkom!

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 28-01-2019

Allef Gaar zoekt trediesiejonele Vastenavendpotjes.

Kook 't bij oew tuis vaneiges trediesiegetrouw de pan n'uit mette Vastenavend dan zoekt 't Allef Gare Genòòts...

Lees wijer

Krabbegat 31-01-2009

De Wereld Dweilt Deur rechstrééks op de BRTO.

De Wereld Dweilt Deur is een nuuw rechstrééks tillevisie-pregramma van de BRTO. 't Pregramma sta d'éélemaal...

Lees wijer