't VastenavendNuuws


Di jaar Vastenavendliedje ok te 'downloaden' op oa iTunes.

Di jaar kende 't nuuwe liedje ok 'downloaden'

Wa d'is 'n nuuwe Vastenavend zonder 'n nuuw Vastenavendliedje? Da's as 'n Kersemis zonder bòòm en 'n oto zonder peut. Vroeger adde me n't Nuuwe Liedje op veniel en tegeswòòrdegs ebbe me 't digietaal op 'n ceedeeke. Mar vanaf dees jaar kom t'r 'n mogelijk'eid bij om 't Nuuwe Liedje te beluistere.

Ge ken namelek via 'iTunes', en 'Spotify' 't Nuuwe Liedje, vor de prijs minder dan als 'n LeutNeutBon, uit oew bokse late schalle. Deur 'n éénmalege n'aankòòp edde bedéén 't Nuuwe Liedje op oew kompjoeter, teblet of mebiele tillefoon. Dèèrnaast vinde op 'Spotify’ ok alle Vastenavendmopkes trug van 1946 tot en met nouw. Netuurlek blef 't Nuuwe Liedje ok op ceedee te kòòp.

Ga naar 'iTunes’ of 'Spotify’ en zoek as titel op 'Leut, Bròòd en Speule'. Ok kende zoeke n'op 'Vastenavend in 't Krabbegat' as artiest, ge kom dan vaneiges ok op de juiste plek uit!

Let op: Pas vanaf 't Neuzebal kende 't ceedeeke kòòpe en in ielek geval vanaf kommende maandag, misschient eerder, kende 't diegietaal kòòpe n'op 'iTunes', 'Spotify' of 'Google Play'. Ge ken 't vandaag al perbere, maar dan zulde netuurlek nog niks vinde. Ge mot dus nog effe wachte. T'is per slot van rekening nog gin Neuzebal gewist ok.

* Agge n'n 'iPad', 'iPod’ of 'iPhone' et edde al 'iTunes’, voor oew 'Mac' of 'Windows-kompjoeter' gade naar http://www.iTunes.com.

* Agge 'Spotify' wul gebruike n'op oew teblet, kompjoeter of tillefoon komde op http://www.spotify.com van alles dèèrover te wete.

* 't Nuuwe liedje is ok te vinde n'in de 'Google Play Store’, mar de meziekafdeling dèèrvan is nog nie beschikbaar in Nederland. Mar oew vriende n'en femilie in ’t buiteland ebbe d'r meschient wel wa d'aan.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 18-01-2007

't Neuzebal rechtstrèèks op de BRTO.

De BRTO zendt 't Neuzebal weer rechtstrèèks uit. De presentasie is weer in 'ande van Kees de krab, die mè z...

Lees wijer

Krabbegat 11-02-2019

Vastenavendliedje ok dees jaar weer 'n it.

Afgelòòpe zaterdag wier in de Stoelemat 't nuuwe Vastenavendliedje bekend gemakt deur d'n Oòg'eid Prins Nill...

Lees wijer