't VastenavendNuuws


Infermasieavend, naardenke over d'ekt van d'Optocht.

Sterrek in lòòpwerrek; Naardenke over d'ekt van d'Optocht

De infermasieavend Sterrek in lòòpwerrek! wier di jaar voor t'éérst g'ouwe deur de Stichting Vastenavend in 't Zwijns'òòfd. Mette bouwclubs was altijd al veul kontakt en overleg deur 't jaar, mar 't lòòpwerrek melde zich aan voor d'Optocht en deeje mee. Dèèr was feiteluk gin ketakt en uitwisseling in ervaring mee. En dèèr is di jaar verandering in gekomme.

De kemmissie Optocht wilde gère een avend naardenke, inspirere, infermere, instruwere, mar zeker ok waardere! over dees ekts in d'Optocht. Want 't lòòpwerrek is een éél belangrijk onderdeel in de leutstoet.

Op d'avend wiere fillemkes afgespeuld van vroeger en nou om zo te bekijke watter misschient nog leuteger kan in d'Optocht. "Agge 10 keer dezellefde ekt 'Ketwallek' et bevobbeld dan zitte toch een bietje in mekaars vaarwater." Dan kende beter same n'overlegge. En dèèr is dees avend presies voor bedoeld. Ok wier bekeke oe gate n'in d'Optocht kenne worre voorkomme. D'r wiere andige tips gegeve. Kortom, een nuttige infermasieavend. D'Optocht telt di jaar 63 deelnemers.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 21-02-2011

Ope podiejumavend voor 'Tusse de Schuifdeure' van 2012.

Aanstaande zaterdag sta t'r weer 'n nuuwe "Tusse de Schuifdeure" in de Stoelemat op 't pregram. Nuuwt is 't zek...

Lees wijer

Krabbegat 10-01-2016

Boek de 'Belofte' is van gròòte waarde voor de Vastenavend.

Zaterdagmiddag was in kefee Oosterwaal de boekprissetasie van de Belofte n'aan de Geit. In di indrukwekkende bo...

Lees wijer