't VastenavendNuuws


Me n'ebbe altijd 'n Vastenavend-epp voor oew tillefoon.

De epps voor op oew tillefoon

Zo voor ellef ellef is 't netuurlek ok wir tijd om oew tillefoon éémaal Vastenavend-gerèèd te make. Zo blefte overal en op ielek mement op d'òògte van 't leste Vastenavendnuuws, mar mette epps edde ok overal oew Vastenavendkelender bij d'and. Arstikke andig toch?

Vastenavend.nl et zellef 'n iOS epp oftewel 'n iPhone Epp gemakt. Die ebbe me vandaag zellefs ge-updeet voor de leste iOS versie. Zo bende netuurlek wir arstikke bij. Ok ebbe me 'n Android epp uitgebrogt.'

D'r zijn ok ontwerrepers die ons wa ellepe om die leutege epps te make. Zo et Dwayne in samewerking mee Vastenavend.nl ok 'n Vastenavendbuddie voor Android en zellefs 'n Windows Phone versie uitgeborgt. Zo is t'r voor ieleke tillefoon 'n stikstéén gève epp. Edde gij d'r al één op oew tillefoon?

iOS/iPhone
Voor de Vastenavend epp klik ier.

Android
Voor de Vastenavend epp klik ier.
Voor de Vastenavend Buddie klik ier.

Windows Phone
Voor de Vastenavend Buddie klik ier.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 23-01-2008

Vastenavendgeschiedenis op tillevisie.

Aankommende zaterdag zendt ABG-Tillevisie op 't kenaal van de BRTO Tusse de Schuifdeure n'uit voor iederéén d...

Lees wijer

Krabbegat 04-02-2013

Guido Elzakkers is de nuuwe oppeschooier.

Fleet jaar was 't lest jaar van Paul Schepers as oppeschooier. Paul vierde toen zijn 22 jarege jubileejum en ad...

Lees wijer