't VastenavendNuuws


MCD leg aan kop om de Supergeveldweil.

D'eerste tussestand van de Veldtekeverkòòp

Op 17 jannewarie wier 't startsein gegeve voor de verkòòp van de veldtekes mè d'aktie Eddem al om? Op di mement zijn de meer as vijfteg verkòòpadresse volop in de verkòòp en wor t'r 'n leutege strijd gevoerd om de geveldweile. De tussestand is vandaag:

Winkeliers:
1. MCD Bloemendaal
2. Primera Zonneplein
3. Ròòksjop de Schelde
4. V&D, Ambachtsbakker Bergse Plaat
5. Hema

Oreca:
1. De Ponderosa
2. De Bourgondiër
3. De Schorre

Netuurlek kende vanaf kommende zaterdag ok oew Veldtekes wir kòòpe bij de boerinnekes.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 28-01-2015

Dweilbend Ge Wit 't Mar Nooit kom mè d'n epp.

Di jaar doen de manne van Dweilbend Ge Wit 't Mar Nooit wir mee aan 't Dweilbendfestival. In ielek voorwiekent ...

Lees wijer

Krabbegat 19-12-2007

ICB-ers nou al op pad.

D'ICB-ers (Incasso Commissie Burgerij) gaan di jaar al vroeg op pad lengst de deure. Vorig jaar was da d'op 9 j...

Lees wijer