't VastenavendNuuws


Selfie mette Peperbus nuuwste trend. Mak 'm vandaag nog!

Ieleke Krab makt 'n selfie mette Peperbus

'n Aantal dage geleeje et Steketee 'n stikleutege selfie gemakt bij de lantèèrepaal op de Gròòte Mart. 't Sta nog op Joetjoep dus agge 't gemist et in dees drukke dage dan kende 't gewòòn nog trugkijke.

Vanaf da mement is t'r 'n trend gaande n'in 't Krabbegat. Ieleke Krab wul ok 'n selfie mette Peperbus. Eémaal nu de Peperbus wir z'n òòge n'ope n'et. Affe op Féésboek kekt ziede bekant ieleke prefielfoto verandere n'in 'n selfie mè onze gròòte trots. Edde gij ok al 'n selfie mette Peperbus?

Mar ge mot wel oplette n'or, vandaag is namelek oew leste kans om 'n selfie te make mette Peperbus agge d'r nog gin et. Mak dus vandaag nog medéén oew selfie en stuur oew beste versie ok deur nar Vastenavend.nl. Da kende doen op 't meeladres reejaksie @ vastenavend.nl of mette iPhone Epp. Mè die epp kende ok medéén oew selfie deursture. Me zijn benuuwd or.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 08-02-2008

Ontwerrepprijse. Peter Franssen wint de Mie d'n Oskar.

De Mie d'n Oskar is di jaar gewonne deur Peter Franssen. Di d'is d'eerste keer da Peter Franssen die gewonne n'...

Lees wijer

Krabbegat 02-11-2016

Bezoek òòge afgezant Unesco aan Berrege.

Ieleke dag bezoeke me ier bij Vastenavend.nl veul wepsaaits vor nuuws, leutege ver'ale of geweldege fotokes. So...

Lees wijer