't VastenavendNuuws


De Vastenavendbeurs is di jaar op 24 jannewarie.

De Vastenavendbeurs in 't Provoost'uis

Ok di jaar wor t'r trediesiegetrouw wir 'n Vastenavendbeurs g'ouwe op de zaterdag van 't Neuzebal. Ielek jaar is d'organisasie in ande van verzamelklup 't Veldteke. Di jaar zijn d'r zo'n 18 leje van 't Veldteke die 'n Vastenavendverzameling uitstalle. Op de beurs ken worre geruild en worre verkocht.

Verzamelèèrs en belangstellende kenne zaterdag 24 jannewarie van 13:00 uur tot 16:00 uur naar 't Provoost'uis komme n'aan de Potterstraat 36 in 't Krabbegat.

Agge zellef ok interesse n'et in 't verzamele van Vastenavendspullekes kunde ketakt opneme mee sik Wilbert Bennaars op tillefoonnummer (0164) 234 694 of ge ken meele nar veldteke@ziggo.nl.

Agge bij 't opruime van bevobbeld oew zolder nog Vastenavendspullekes tegekom waar niks meer mee gedaan wor, kenne die spullekes ok geschonke worre aan 't Veldteke. De spullekes worre dan verlòòt onder de leje van de klup. 'n Belleke nar Wilbert Bennaars agge wa d'et is genogt.

Meer infermasie over verzamelklup 't Veldteke kende ier op Vastenavend.nl vinde.

Updeet: De beurs begin nie om 13:00 uur, mar al om 12 uur.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 02-02-2017

Kommende zaterdag wir de verzamelbeurs van 't Veldteke.

Ok kommende zaterdag wor deur de schatbewaarders van de Vastenavend wir 'n verzamelbeurs g'ouwe. Ielek jaar is ...

Lees wijer

Krabbegat 27-04-2016

't Veldteke prizzeteert kommende zaterdag 'Bonneboekske'.

Verzamelklup 't Veldteke besta 3 x 11 jaar. Op 13 april 1983 was d'éérste opebare bijéénkomst. Kommende zat...

Lees wijer