't VastenavendNuuws


Leutkunst akkedeemie mè ekspesisie van Hendrik Boot.

Leutkunst akkedeemie mè ekspesisie

In 't Krabbegat is nou 'n n'echte Kunstakkedeemie. Jan Rombouts et die same mè kunstenèèr Hendrik Boot opgericht. Krabbe n'en dweile kenne d'r deurléére mette Vastenavendtijd van 25 jannewarie tottemet 28 febrewarie.

Krabbe lòòpe mar wa rond te dweile deur 't Krabbegat zonder richting en kennis van de stròòminge. Da wier voor Hendrik en Jan de rede n'om de geleerde koppe bij mekare te stèèke en d'ande n'uit de mouwe. 'Me gaan de dolende en dweilende Krabbe bijspijkere in de leutkunst-kennis'. In de Potterstraat is dèèrom nou 'n n'echte Leutkunst-Akkedeemie.

In de Vastenavendtijd kenne de Krabbe d'r deurlòòpend les krijge n'in 't kijke nar de leutkunst. Hendrik lat dan ok z'n leste schilderije zien. Hendrik zee 'De sfeer van Vastenavend uit de verf late komme, dèèr ga d't om'. 'en mè d'n mooie lijst aan de muur ange', gif Jan nog aan.

D'opening van de Leutkunst akkedeemie wor vandaag gedaan deur Prins Nilles III om 15:00 uur. De Akkedeemie is te vinde in de Potterstraat. Galerie Art & Frame Potterstraat 34 in 't Krabbegat.
Ope n'op woensdag t/m vrijdag van 13:00 tot 17:00 uur en zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur en zondag van 14:00 tot 17:00 uur.

Kek voor meer infermasie op www.leutkiek.nl

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 02-02-2016

Meike Warmoeskerken vast zjurielid Dweilbendfestival.

Vandaag, zondag 7 febrewarie, sta d't Dweilbandfestival op 't pregramma. D'r wor wir op 'n leutege menier gestr...

Lees wijer

Krabbegat 19-02-2007

Leste pratje op 't biljart van Nol op de B.R.T.O.

't pratje op 't biljart da Gròòtste Boer Nol Leijs afgelòpe zaterdag ield wor in z'n geheel uitgezonde deur ...

Lees wijer