't VastenavendNuuws


Ontwerrepers aan tafel bij Tentòòngespreid!

Ontwerrepers aan tafel bij Tentòòngespreid

Afgelòòpe maandag wier de derde edisie van Tentòòngespreid! g'ouwe. 'n Unieke, mar beslòòte, avend waarop speesjale aandacht wier gevestegd op d'ontwerrepes van de Vastenavendwages.

Toch kende zellef ervare wa t'r op die n'avend besproke wier. Prizzetator Ton van Wijk è mar liefst twaallef ontwerrepers aan tafel in de Maagd. Mè die ontwerrepers wier onder andere besproke oe of da d'n Vastenavendwage tot stand kom, oe datter ontworrepe wor, mette pen of kompjoeter en wellek matteriejale worre d'r gebrukt. In 33 minute wor dees avend samegevat. Ge zal t'r deur worre g'inspireerd!

Kek ier nar Tentòòngespreid d'Ontwerrepersavend.

Ge ken d'ontwerrepe trouwes ok mè d'eige n'òòge aanschouwe bij d'eksposisie Tentòòngespreid! in Stadsschouwburg De Maagd. De toegang is grates.

Data
8 febrewarie 14:00 - 17:00 uur.
22 febrewarie 12:00 - 17:00 uur.

4 en 11 febrewarie tijdes de wandelingen van SBM.
5, 6, 7 en 8 febrewarie na de voorstellinge van 't Berregs Leut Tejater.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 01-02-2006

Tussestand Veldtekes.

De tussestand van de Veldteke verkòòp is op di moment: Winkeliers: 1 MCD Bloemendaal 2 V&D 3. Bruna Zonneplei...

Lees wijer

Krabbegat 22-01-2010

Rippetisie nuuwe liedje deur Meer Leut mè Meziek.

Op de zondag naar 't Neuzebal - zondag 24 jannewarie - organiseer Meer Leut mè Meziek, net as andere jare, wir...

Lees wijer