't VastenavendNuuws


Zogezeed zoekt leutige mezikanten.

Dweilbend Zogezeed is mè spoed op zoek nar mezikanten. vrouwe of manne. Da mak nie uit.
Ge 'oef nie uit 'n goei nest te komme agge mar 'n bietje ken blaze en ken meelache. Slagwerkers ebbe ze voldoende.

Ge ken ze belle n'op 0164 246912 of meele nar jvegeraat@planet.nl

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 10-03-2011

De Sluiting in de Stoelemat; erdenke, ere n'en meezinge.

Gistere wier de Vastenavend in 't Krabbegat afgeslote mette tredisjonele Sluiting in de Stoelemat. 'n Sluiting ...

Lees wijer

Krabbegat 11-11-2011

Veul stellekes geve vandaag op Ellef Ellef Ellef 't Ja-woord.

Aan d'andere kant van de wereld trouwe vandaag éél veul stellekes. In Ong Kong wor vandaag as geluksdag beste...

Lees wijer