't VastenavendNuuws


Bouwclub de Sloffe zoekt éél veul ellefe voor d'n Optocht.

Ellefe gezocht deur BC de Sloffe

Ierbij 'n oproep want BC de Sloffe et d'oew ullep nòòdeg. Fleet jaar won de gròòte bouwgroep nog mè stukke. Neeje, nie aan de kant mè pech, mar puzzelstukke. De bouwclub pakte d'éérste plek in de kattegerie 'Gròòte bouwgroep'.

Voor di jaar zoekt BC de Sloffe éél veul ellefe voor d'n Optocht, dus agge tijd et en ge altijd al in d'Optocht ad wulle meelòòpe mar d'r is nooit niks van gekomme dan edde nou oew kans.

Agge wul ellepe as ellef dan motte medéén 'n meel sture nar info@bcdesloffe.nl

Kek in de pooster'oek voor de pooster van BC de Sloffe.

Agge op d'òògte wul blijven van de leste infermasie kekte n'op de Féésboek van BC de Sloffe.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 15-12-2010

Wir muziekale wurreksjops deur Meer Leut mè Meziek.

Net as d'andere jare gif de klup van "Meer Leut mè Meziek" weer grates en voor niks wurreksjops aan muziekante...

Lees wijer

Krabbegat 05-11-2007

Dweil Sesaajetie de Medamme.

De Berregse Vastenavend kende al wa dweilbendjes mè alleeneg mar vrouwkes zoals Nie te vermei(d)e, MISSkend Te...

Lees wijer