't VastenavendNuuws


K3 op 't Beursplein, 't Gròòtse Kinder-Kefettie-Kesert!

't Gròòtse Kinder-Kefettie-Kesert

Weges 't daverende sukses van d'afgelòòpe jare, is d'organisasie van 't Kefettie Kesert waanzinneg gròòtseg en uitzinneg van vreugde dasse magge n'aankondege: 'K3 op 't Beursplein!'.

Alle krabbekes en kullekes zijn uitgenòòdegd, mè d'of zonder tienduuzend belonnekes, mar veral mè veul, éél veul kefettie op 't Beurspleintje. Dèèr wor messenalle, net as in d'andere velwasse n'ediesies, in 't g'eim afgesproke, afgeteld n'en as ja... as wa? As 'n ware n'eksplosie van snippers de kefettie late vliege! De lucht late kleure van de leuteg'eid. Da gift d'n gèèf zicht.

Nim d'oew gròòtste sjoeters, buize, kokers, stevege sputters en snippers mee naar 't Beursplein. Dan beleefde n's 'n Vastenavend-mement as nooit te vore. Ge ken wel zegge 'n 'kollor-run'.

K3, 't Gròòtse Kinder-Kefettie-Kesert! is zondag 24 jannewarie om 16:33 uur op 't Beursplein.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 20-01-2008

D'n Oòg'eid uitgeroepe tot MR Zogezeed.

Zogezeed besta d'ellef jaar. Dèèrom adde ze gistere bij Den Enghel een Gròòts Féést. Veel Zogezeed-fens, ...

Lees wijer

Krabbegat 14-02-2006

Veldteke verkòòp.

Me 'ebbe nog een week te gaan in de strijd wie de mèèste Veldtekes verkòòpt. De tussestand is als vollegt: ...

Lees wijer