't VastenavendNuuws


Nuuwe passe-partout voor de Arriva-bus mette Vastenavend.

De dienstregeling mette Vastenavend is aangepast

Ok di jaar worre d'r wir ekstra busse n'ingezet mette Vastenavend. Zo kende veilig tuiskomme na 'n avend lekker dweile. Ge ken 'n los kartje kòòpe vor 6 euro bij de bussjeffeur. Mar agge nou meer dage mette bus ga kende beter 'n passe-partout kòòpe. Iermee kende van 24 tottemet 28 febrewarie 5 dage onbeperkt deur éél Brabant reize vor mar 10 euro. Zo kende van 't Lampegat deur 't Kielegat nar Oeteldonk en trug, mar netuurlek ok gewòòn alle dage nar 't Krabbegat mette Vastenavend mè d'één kartje reize.

Ge ken de passe-partout vanaf 1 febrewarie kòòpe in de Arriva-stores of op de wepsaait.

Voor 'n enkele reis kende dus gebruik make van 't dalure-dagkartje, te kòòp bij de bussjeffeur. 't Dalure-dagkartje ter waarde van 6 euro geldt allééneg mette Vastenavend tot 05.00 uur in de aansluitende nacht. 2 kindere tottemet 11 jaar magge grates en vor niks mè 1 betalende volwassene mee (per dagvlak). Uitzondering: op lijn 871 en 872 van 't Nachtnet Brabant gelde de reguliere terieve. Op de regionale lijn 873 geldt 't dalure-dagkartje en de passe-partout wel.

Dienstregeling
Mette Vastenavend rijje d'r in 't Krabbegat ektra nachtritte op strééklijne. Ok rijdt Arriva mè d'n aantal lijne in de regio 'n aangepaste dienstregeling vanwege afsluitinge van wege. Arriva rijdt in 't Krabbegat mette Vastenavend gin ektra (nacht)ritte n'op de stadsdienstlijne (22, 23 en 25).

Bekek de volledege Dienstregeling ier in PDF.

Bekek alle voorwaardes op www.arriva.nl/carnaval.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 24-01-2007

Peperbus TomTom vanaf 't Neuzebal.

Vanaf 't Neuzebal kende ier op Vastenavend.nl de stem van de Peperbus binne'ale om op oew TomTom te zette. Een ...

Lees wijer

Krabbegat 08-02-2016

Peperbus zonder kiel, mar de Kindervastenavend ga deur!

De kiel is vemorrege n'uitgetrokke bij de Peperbus, mar de Kindervastenavend ga wel gewòòn deur. D'r is 'n ie...

Lees wijer