't VastenavendNuuws


De Zeekrale onderschei'e medden Art voor Vastenavend.

D'n Oòg'eid over'andegt Art voor Vastenavend

't Is 't Bestuur van De Stichting Vastenavend te Berrege op Zoom, in vergadering bijéén, 'n gròòt genoege om bij monde van Òòg'eid Prins Nilles III, Dweilorkest "De Zeekrale", opgericht in 1953 deur leeje van Erremenie Kolpings Zonen, te onderschei'e medden:

Art voor Vastenavend

Voor de jarelange buitegewòòne lojaliteit naar de Berregse Vastenavend, de kontinuwieteit van ‘t muziekale vakmanschap en sins 1968, afwisselend meddet "Looporkest de Leutige Krabben" betrokke bij de prissetasie van 't Nuuwe Liedje op 't Jaarlekse Neuzebal. De Zeekrale n'ebbe alle jare mette optocht
meegedaan en ok altijd meegedaan aan de Dweilbandfestivals.


https://www.facebook.com/Dweilorkest-de-Zeekrale-1953-148927645178578/?fref=ts

Foto: Féésboek van Dweilorkest de Zeekrale 1953

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 19-02-2014

Burregervader Tullepetaonestad gastzjurielid Dweilbandfestival.

Zondag over 'n week is 't 2 mèèrt en dan is 't 44ste dweilbendfestival. 'n Jubeleejem edisie. De zjurie kreg ...

Lees wijer

Krabbegat 25-01-2013

Infermasieavend, naardenke over d'ekt van d'Optocht.

De infermasieavend Sterrek in lòòpwerrek! wier di jaar voor t'éérst g'ouwe deur de Stichting Vastenavend in...

Lees wijer