't VastenavendNuuws


De Leutige Krabben onderschei'e medden Art voor Vastenavend.

L.O. de Leutige Krabben

't Is 't Bestuur van De Stichting Vastenavend te Berrege op Zoom in vergadering bijéén, 'n gròòt genoege om bij monde van Òòg'eid Prins Nilles III Looporkest "De Leutige Krabben" opgericht in 1954 samen met de bouwclub, te onderschei'e medden

Art voor Vastenavend

Voor de jarelange buitegewòòne lojaliteit naar de Berregse Vastenavend, de kontinuwieteit van 't muziekale vakmanschap en sins 1968, afwisselend meddet "Dweilorkest de Zeekrale" betrokke bij de prissetasie van 't Nuuwe Liedje op 't Jaarlekse Neuzebal. L.O. de Leutige Krabben gaf ok d'aanzet tot de Vastenavend-mis, 'n vast agendapunt tijdes de Bergse Vastenavend.l

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 23-02-2006

Wagetjes kijke.

Gistere-avend was 't weer Wagetjes Kijke bij de Berregse bouwers. Alle Krabbe konde de schitterende bouwwerreke...

Lees wijer

Krabbegat 16-12-2005

Kwis 't wel of kwis 't nie.

De Vastenavend Kennis Kwis is na een n'èle tijd afwezig te zijn gewist weer terug. Ge ken nou wir late zien o...

Lees wijer