't VastenavendNuuws


Infermasie over d'n Optocht van 't Krabbegat.

De voorbereidinge n'op 't Konterscherp zijn in volle gang

Alle infermasie over d'n Optocht van 't Krabbegat vinde n'op de mebiele versie van Vastenavend.nl en da d'is www.vastenavend.mobi. Zo kende lengst de kant alle deelnemers vollege in 'n makkelek overzicht.
Na d'n Optocht vulle me da d'overzicht aan mè de prijze en komme de fotokes.

De kaart mette Optochtroete.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 10-01-2015

BC Variant rijdt niet mee mette kommende Optocht.

Bouwclub Variant die al sinds de Vastenavend van 1968 ielek jaar meerijdt mette n'Optocht et d'op Féésboek be...

Lees wijer

Krabbegat 02-02-2010

Vastenavendviering in de Gertrudiskerk: Da d'ouw doe jong!

Vor de dertiende keer organisere de jongere van de Lieve Vrouwe Parochie en de Protestanse Gemèènte weer 'n v...

Lees wijer