't VastenavendNuuws


'n Gròòt g'eim: Wie prisseteert de kommende Scheufdeure?

Witte g'eit? Wie de nuuwe prissetator is?

Rens en Wim, Jan en Leo, Joost Eijkman en n'as leste van di rijtje Bas van Oevelen. Nie allééneg de gastprissetator, mar netuurlek ok de vaste prissetator is 't gezicht van 'Tusse de Schuifdeure' sins 1989. Wa d'is de tijd veranderd éé en dèèrmee ok de 'Schuifdeure'. Want 'Tusse de Schuifdeure' is nie allééneg 'n podiejum voor nostalgie mar ok van spektakel en zeker ok nuuw telent. En da past bij 'n féést wagge viert same mè d'n ander en wir deurgift aan 'n vollegende ginnerasie.

Zo draagt Bas van Oevelen, nu voorzitter Stichting Vastenavend, mè enige weemoed na 3 jaar 't stokske n'over aan nuuwe prissetatore. ''k'eb 't vol overgave gedaan en ben gròòtseg op wa de 'Schuifdeure' n'op de dag van vandaag is. D'r is aast gin werremer bad om in terrecht te komme."

d'Organisasie van 'Tusse de Schuifdeure' et de taak gekrege op zoek te gaan naar nuuwe prissetatore. Want ja, wie wil da nouw nie? Ge mag teslotte alles aankondege en ge zijt dan ok nog 's bekant twee uur me d'oe kop op de tillevisie'. d'Organisatie lat echter mar weinig los. Ge mag wel zegge, gewòòn niks. 't Blef dus 'n gròòt g'eim tot Prins Nilles d'n Derde op 3 febrewarie z'n opwachting zal make bij ''Tusse de Schuifdeure 2018''. ''Ier en dèèr worre de lijsjes al gemakt en n'in donkere oekskes van de kefees worre d'r zellefs weddeschappe geslote vor 'n glaske bier''. Wie gaan Tusse de Schuifdeure in 2018 prissetere? Wie 't wit, mag 't zegge! Witte g'eit?

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 28-02-2017

Infermasie over d'n Optocht van 't Krabbegat.

Alle infermasie over d'n Optocht van 't Krabbegat vinde n'op de mebiele versie van Vastenavend.nl en da d'is Lees wijer


Krabbegat 05-03-2019

Prinsewage n'uitgevalle.

Kek wijer