't VastenavendNuuws


't Nuuwe Veldteke vanaf morrege te kòòp!

't Nuuwe Veldteke vanaf morrege te kòòp

Artverwerremend! Romanties! Verbindend! Zomar 'n gréép uit d'eerste reaksies die me g'oord ebbe na d'ont'ulling van 't nuuwe veldteke. 't Is dan ok nie te misse, 't sprikt zogezeed en bontgekleurd voor zichzellef! En da's nog nie alles... Di jaar kom 't veldteke mè d'n instruksie: draag 'aar op oew art!

Me kunne n't oe nie vaak genogt op 't art drukke, de Vastenavend draai d'om saam'orig'eid, betrokken'eid en verbonden'eid in de geborgen'eid van onze Scheldestad. Liefdevol is da d'alles tesame uitgedrukt in 't nuuwe veldteke. Zo'n krachtege bodschap verdien d'n biezondere plek op oew dweilpak. Juist, persies op oew art! Mè d'n éénvoudege sluitspeld ietskes rechs uit 't midde, net bove n't borstbéén, geleij d'oe de ròòd-witte touwkes en dèèrmee 't veldteke naar de juiste plek. En agge zie da d't oew partner, oew vriende, oew bure nie lukt, ellep oew naaste dan 'aar op de borst te spelde. Ge zul d't bedéén merreke, liefde verbindt!

Verwelkom dees unieke mogelek'eid, om'els 'aar en de liefde voor de leut! 't Nuuwe, veelzeggende, andbewerrekte veldteke n'is te kòòp in oew eige kefeeke n'of bij 'n bekend verkòòpadres. Vor mar 4 euro draag d'oe 'aar nie allééneg op, mar ok in oew art. d'Opbrengst ga, zoas altij, volledeg naar 't Vastenavendféést.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 07-02-2008

D'n optocht et ok wir getrokke.

Me n'ebbe n't wir g'ad. D'n optocht et deur de strate van 't Krabbegat getrokke. Spuit Ellef kreeg 't 'r werrem...

Lees wijer

Krabbegat 03-01-2011

Vòòrverkòòp vor Neuzebal, Dweilbendfestival en Sluiting.

De Vastenavend kom mè rasse schrede steeds dichterbij; de kersemesbòòm is òògstwaarschijnlek 't uis al uit...

Lees wijer