't VastenavendNuuws


't Neuzebal, kom t'r aan, mar waar is oew neus dan feitelek?

Wijs'ede edde genogt over oew neus

't Féést ga bekant wir beginne. Me kenne gewòòn nie meer wachte. Ieleke vezel in ons lijf verlangt wir naar de Berregse Vastenavend. En netuurlek is de start van 't féést, 't éérste bal, 't Neuzebal in de Stoelemat. 'n Mooi begin van de Vastenavend waar dagge ok medéén 't nuuwe liedje leer kenne same mette n'Oòg'eid. Twee vliege n'in één klap dogte me zo. Mar nou effekes 'n belangrijke vraag aan oe: Waarom it 't Neuzebal nou feitelek Neuzebal? Wie 't wit mag 't zegge n'or!

Prins Nilles I
Agge zoekt in de boeke kredde ok nie éél veul antwoorde, mar oud-Prins Nilles I et d'n vermoede daddut te make n'et mè d'n lange neus: 'n Lange neus make. Iemand sjeloers make dus. Feit blef dagge nie éél veul Krabbe ziet die mè d't Neuzebal ok 'n nuske n'op ebbe.

Waar is oew neus?
't Zou toch geweleg zijn damme di jaar ammaal mè d'n nuske n'op nar 't Neuzebal gaan. En dèèrom et Vastenavend.nl iets bedogt om iederéén van 'n nuske te voorzien. Me n'ebbe ier ok veul mè d'n neus. Ons eigeste logo is ommers 'n neus! Ge mot dus de kommende dage Vastenavend.nl goed in de gate n'ouwe, want d'r sta wa te gebeure n'or..

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 04-01-2013

d'ICB-ers ebbe de mappe n'en sentebrieve ontvange.

Vanaf vandaag kende wir de sentebrief op oew deurmap aantreffe, want de mappe n'en sentebrieve zijn wir uitgede...

Lees wijer

Krabbegat 01-03-2011

BRTO slinger weer 3 x 55 menute Berregse leut d'ether in.

Net as d'andere jare verzurreg de BRTO ok di jaar weer voor drie spesjaale radiouitzendinge mette Vastenavend. ...

Lees wijer