't VastenavendNuuws


Biobéésje pas in 2019 uitgereikt. Dees jaar 'n alternetief.

't Biobéésje wor dees jaar nog nie uitgereikt

Fleet jaar in oktober meldde me n'al datter vanuit de PvdA en 't CDA 'n mosie wier ingediend voor 'n gemèènteleke stimuleringsprijs. 'n Prijs die wor toegekend aan 'n deelnemer van d'n Optocht die op 'n vernuuwende wijze gebruk makt van duurzame en/of biobased grondstoffe en kiest vor er-gebruk. Aan 't BioBéésje zit 'n geldbedrag vast van 1111 euro en 11 sente. De mosie wier mè algemene stemme aanvaard.

Dees jaar nog gin Biobéésje
Nou is bekend geworre dasse dees jaar nog gin Biobéésje gaan uitreike. Wel wor dees jaar 't geldbedrag van 1111 euro en 11 sente verdeeld over verschillende bouwclubs. 't Geld mot dan worre n'ingezet voor 't gebruik van duurzame en/of biobased grondstoffe.

sponsor


Ok vergimmes interessant om te leze.....


Krabbegat 26-11-2020

Oproep aan de polletiek: Kom mè d'n oplossing vor de bouwclubs.

Op donderdagavend wier deur Marijn van den Branden 'n vuureg pleidooi g'ouwe vor de Berregse Vastenavend en de ...

Lees wijer

Krabbegat 25-02-2020

BC de Sloffe kom mè d'n B-wage die 'biobased' is.

Vemiddag is de n'Optocht van 't Krabbegat en op nummer 35 kende geniete van 't gerijke van BC de Sloffe. Na jar...

Lees wijer