Opebare rippetisie nuuwe Vastenavendliedje mè d'n Fiel

Oenneer: 30-01-2023
Tijd: 19:00 uur
Lekasie: 't Gròòt Arsenaal

Mè d't Neuzebal makt onze n'Oòg'eid 't nuuwe Vastenavendliedje bekend in 'n volle Stoelemat vor alle Krabbe. En dèèrnaar wilde bedéén mè d'oew eige instrement 't nuuwe liedje in oew dweilbend kenne speule en dèèrom wor in Den Enghel deur d'n Fiel (EMM) 'n opebare rippetisie g'ouwe n'op maandagavend 30 jannewarie om 19.00 uur.

Pregramma
- Inlòòp vanaf 19.00 uur
- Seksierippetisie: 19.30 uur
- Gròòte Finale: 20.30 uur

Oew evenement in de kelender

Edde zellef ok 'n evenement? Meel dan alle infermasie naar reejaksie @ vastenavend.nl. Perbeer naam, lokasie en de datum mè starttijd van 't evenement deur te geve. Stuur ok 'n omschrijving van oew evenement mee.

Agge ok 'n pooster van oew evenement et, meel die dan ok bedéén naar reejaksie @ vastenavend.nl. Let op dagge 'n pooster stuurt in òòge resolusie. 't Liefst minimaal 1000 pixels. Agge 'n pooster et mè d'éél veul MB's dan madde netuurlek ok 'n WeTransfer sture.