Steketee bij de B.R.T.O. deel 3.

  • Krabbegat 21-02-06

D'afdeling Tillevisie van de BRTO et spesjaal, deur de gròte belangstelling uit binne- en buiteland, de filmpkes van Steketee apart op t'internet gezet.
Nu kende ok kijken nar deel 3:

Persconferentie [Anteer oew muis 'ier]

Ok vergimmes interessant om te lezen...