Steketee bij de B.R.T.O.

  • Krabbegat 16-02-06

Steketee op de B.R.T.O.

D'afdeling Tillevisie van de BRTO et spesjaal, deur de gròte belangstelling uit binne- en buiteland, de filmpkes van Steketee apart op t'internet gezet.
Nu kende al kijken nar d'afleveringen:

Ekstra pliesiebericht [Anteer oew muis 'ier]
Tiplijn Steketee [Anteer oew muis 'ier]

Voor meer informasie kende kijke n'op:
www.brto.nl

Ok vergimmes interessant om te lezen...