Leut op de planke op t'internet.

  • Krabbegat 07-02-06

Leut op de planke

D'ompeets van stichting Leut op de Planke is vanaf vandaag op t'internet te vinde. Ge mot dan nar
www.leutopdeplanke.nl
Ok kende kijke en luistere op Vastenavend.nl. Ok 'ier ebbe ze 'n leutige pagina. Agge dèèr wul kijke
[Anteer oew muis 'ier]

Ok vergimmes interessant om te lezen...