VastenavendFM nu t'ore.

  • Krabbegat 04-02-06

VastenavendFM

Om al 'elemaal in de stemming te komme voor vanavend kende vanaf nu luistere nar VastenavendFM.
[Anteer oew muis 'ier]

Ok vergimmes interessant om te lezen...