De Vastenavend.nl Féésboek App mè MeziekKwis.

  • Krabbegat 11-11-12

De Féésboek Epp mè MeziekKwis

Al jare speule veul Krabbe de Vastenavend Kennis Kwis of 't Spuit11Spel en vandaag komme me mè wa nuuws: De MeziekKwis. Nou kende ok oew eige kennis over de Berregse Vastenavendmeziek teste.

En om 't nou echt sesjaal te make kende da spel gewòòn op oew eigeste Féésboek pagina speule. Is da nie ieper medern en éél andig? We n'ebbe vanaf vandaag naast onze Aifoon- en Endroid epp nou ok een eigeste Vastenavend Féésboek Epp. Die kende vinde n'op:

apps.facebook.com/vastenavend

Daar kende dus gelijk de MeziekKwis speule mar ok éél makkeluk oew leutegste Vastenavendfotokes laaje naar Vastenavend.nl. G'et al oew fotokes ommers toch al op oew Féésboek staan en de leutegste fotokes kende nou dus mè d'n simpele muisklik ok dele mè d'alle Krabbe n'op Vastenavend.nl

Oe werrekt de MeziekKwis
Ge kreg 11 meziekstukskes t'oore en dan motte raaje n'uit wellek liedje da stukske komt. Lukt d'oe da na één keer 't stukske g'oord te n'ebbe dan kredde 6 punte.

Voor ieleke keer dagge meer klik kredde 'n punt aftrek. Agge meer van 't stukske wil d'ore kost d'oe da 4 punte n'en agge 'n ander stukske wil d'ore kost d'oe da 2 punte.

We telle n'al oew punte n'op, maar telle n'ok oew series. Oe meer series van ellef goede oe beter. Netuurlek komt t'r ok weer een Top 11 voor de mééste punte, maar ok voor de mééste series van ellef.

Meer uitleg over d'epp vinde ier

D'epp is zo gemakt dagge ok op oew iPad ken speule, maar dan motte nie naar de Féésboek Epp gaan maar gewòòn in oew Safari browser Féésboek opene.

Ok vergimmes interessant om te lezen...