't Motto van 2013: LEUT, BRÒÒD EN SPEULE.

  • Krabbegat 05-11-12

't motto 2013: Leut, Bròòd en Speule

Berrege acht'onderd jaar stad? Dèèr lache me n'om! De bewijze da d'onze stad veul en veul ouwer is, legge letterlek vor 't oprape! Onze stad is veul ouwer as acht'onderd jaar en ons Vastenavendféést is netuurlek zekers net zo oud. Lat oew eige niks wijsmake!

"Zo oud as de weg nar Rome", zegge ze wel 's, en zó is 't! Onze stad en ons féést zijn al zo oud as de weg nar Rome. Watte? Zo oud as de weg van Rome nar Berrege zulde bedoele! Want reke mar dattie Remeine de weg nar Berrege wiste te vinde! Die wouwe da d'ok wel 's wete netuurlek, oe dasse Vastenavend moese n'ouwe. En ok al was da toen nog 'n féést van 't jaar nul, in Berrege ginge ze d’r in die dage n’al flink tegenaan...

Onder aanvoering van Serrepetinus en Neptinus ginge n'ééle legioene n'al lineeja recta nar de tòògus. "Mille Confettibus Supersum" zonge ze dan, accapella, in d'r eige dialectus. En Nillus Tertius moes nog gebòòre worre netuurlek, mar z'n imperium was al 'n factus: Keizerrijk 't Krabbegat... Maskus pro Bakkus! En vieja-vieja lengst 't Achter Ommus dweilde ze Errum i Nerrum tot dasse tenne n'aan zullie Latijn ware!

De stad zag t'r anders uit 'or: de Torus Pi Perbus was nog 'n klein kulleke en 't stad'uis ad nog (tante) Doriese Kappitééle.
Jantje Romeles zat nog mè zullie Remus onder d'n uier van de Geyt van Mide Nossus in Thalia. Ze kwame niks tekort in die tijd, zo'n dikke tweeduuzend jaar geleeje aan ’t Forum Krankjorum. Z'adde n'ommes alles wa d’n mens nòòdeg et! LEUT, BRÒÒD EN SPEULE...

't Nuuwe motto voor de kommende Vastenavend: Leut, Bròòd en Speule.

D'afgelope dage edde kenne kijke naar drie ekstra afleveringe van Un Monumentje waarin 'n gròòte ontdekking wier gedaan deur Peter en Jan. Kek voor de drie afleveringe n'op ZuidWesttv.nl. Deel één, Deel twee n'en Deel drie of op StichtingVastenavend.nl

Ok vergimmes interessant om te lezen...