't Nuuwe Veldteke is vanaf 17 jannewarie te kòòp

  • Krabbegat 13-11-19

't nuuwe Veldteke

De neus is èt onderwerrep van 't Veldteke van 2020. Ge kun t'r nie om'ééne kijke, zo gròòt is 't Veldteke. 'n Mooi rond, sappeg roze eksemplaar. Lijkend van gaas mè d'n brilleke, zodatte drager z'n neus éél goed ken zien. Dit is bekant zo echt dagge aast mè dieje neus ken ruuke! 't Veldteke 2020 nòòdegt uit om zellef 'n gèève neus te make, die ginniemand et. Zo ééntje die ge de weg wijst en waarbij ge nie anders ken dan d'r achteraan dweile!

Bij di d'ontwerrep vinde netuurlijk ok 't jaartal en 't omgekeerde stadswape trug. As 'n soort van ontwerrepers'andtekening zijn jaartal en stadswape wa betref 't ontwerrep gelijk aan de voorgaande jare. 't Ontwerrep is ok di jaar weer van Paul Versijp.

Di prachtege Veldteke is vanaf 17 jannewarie verkrijgbaar à euro 4,- bij de reguliere verkòòppunte.
En ge wit da d'elleke opgebrochte n'euro bedéén trug vloei in de Vastenavend van ons ammaal.

Ok vergimmes interessant om te lezen...