Stuk grond vor d'uisvesting van de bouwclubs mogelek in de verkòòp

  • Krabbegat 24-06-20

't Terrein vor Konterscherp 3 mè d'op d'achtergrond de bezinepomp

Nog minder dan twee weke en dan gaat de Berregse geméénteraad op 7 juli beslisse n'over de toekomst van 't nuuwe Konterscherp. Eén dag eerder ebbe wet'ouwers Patrick van der Velden en Barry Jacobs nog 'n gesprek mette Stichting Vastenavend, Stichting Hal-Wana en de Berregse Bouwers. Toch ange d'r donkere wolleke bove 't versoberde toekomstplan voor 't Konterscherp. In BN deStem wor gesproke n'over 't miljoenen bezuinigingsvoorstel daddut kollesje fleje week naar de geméénteraad è gestuurd. Dèèrin sta klip en klaar datter deur slimmer te bouwe 'n perseel verkocht ken worre voor 460.000 euro.

Ron den Houting, de voorzitter van de Bergse Bouwers, zou 't niet slim vinde as zo'n beslissing is genome zonder overleg mette konvenantpartners. Op 7 juli zal de geméénteraad zich onder andere berade over de verkòòp van 't stuk grond tegenover 't Eventum. ''t Uidege plan is dan nie meer aalbaar, want op 't perseel mot d'uisvesting komme vor 6 bouwclubs. Me motte dan trug nar de tekentafel', leg Ron uit. Mar de vraag is waarom d'r wor ingezet op de verkòòp van 'n onverkòòpbaar stuk grond. ''t Stuk grond è gin wòòn- of bedrijfsbestemming en ge zit in de blastzone van 't tankstesjon.'

Konterscherp 3 waar 6 bouwclubs zouwe motte komme

'De 3 konvenantpartners zijn al buite de geméénte n'om buitegewòòn krejatief gewist om de vierkante meters zo goed te benutte datter onderde vierkante meters vrij zijn gekomme. Die ware deur de geméénte n'al toegezeegd, mar die worre dus trug gegeve. Dèèr wor allééneg niks mee gedaan', aldus Ron. Waarom zou dan wel 't stuk grond tegenover 't Eventum worre verkocht is de vraag.

Ok is in d'uidege planne meegenome daddut stuk grond van Halwana van de Stichting Vastenavend vrij komt vor verkòòp deur de geméénte. 't Plan om dèèr woonkavels van te make ken dan deurgang vinde. Iets wa nie mogelek is as de planne nie deurgaan. 't Afblaze van de nuuwbouwplanne die op tafel legge draagt ok nie bij aan de schuldelast van Berrege. Die wor ierdeur nie gròòter. Netuurlek ok nie kleiner, mar zeker nie gròòter en da d'is 't méést kardinale punt in deze. ''t Besluit is immers al genome, 't sta d'in alle planne en d'r is ommers al geld ter beschikking gesteld.', aldus Ron van de Bergse Bouwers.

Ok vergimmes interessant om te lezen...