Pas op: Kode oranje!

  • Krabbegat 09-02-20

Lekker dweile wel zo mè kode oranje. Waaje n'oe LeutNeutBonne nog nie uit oew zak?

Ok vergimmes interessant om te lezen...