Krabbe doen massaal 'n oproep op Féésboek: Lat 't féést nie dòòdbloeie!

  • Krabbegat 11-07-20

De nuuwe Féésboek groep: Blef mè d'oew pòòte van de Berregse Vastenavend

Jarelang wier gesproke n'over de nuuwe uisvesting van de Bergse Bouwers en de Stichting Vastenavend. Stééds wier 't plan versoberd en aangepast om 't aalbaar t'ouwe. Toch beslòòt de polletiek afgelòòpe dinsdag via 'n amendement om 't krediet van 4,6 miljoen nie te verlenge en zette zo dus 'n gròòte ròòje stréép deur de nuuwe uisvestingsplanne van de Bouwers. En dèèrmee is de woede op d'als g'aald van veul Krabbe. Op de nuuwe Féésboek groep: Blef mè d'oew pòòte van de Berregse Vastenavend stròòme de reejaksies dan ok binne. De bodschap is duidelek: Lat de Berregse Vastenavend nie verlore gaan.

Eén van die Krabbe die de leste tijd zurrege n'et over de toekomst van de Berregse Vastenavend is Marijn van den Branden en startte déérom 'n opebare Féésboek groep. De Bouwers en de Stichting Vastenavend kwame de leste tijd aan 't woord, mar één groep die de Vastenavend ok 'n éél werrem art toedraagt, en die nog nie aan 't woord is gewist, zijn de Vastenavendvierders. Op 't mement is 't artje zomer, mar ok nou leeft de Vastenavend enorm onder de Krabbe. 't Is nie zomar 'n féésje erreges in febrewarie, 't is 'n stukske van de Berregse kultuur. ''t Lijket wel of de geméénteraad en 't kollege onderschat oe belangrijk de Vastenavend is in Berrege', meent Marijn.

Daddut leeft blijkt ok uit de veule reejaksies die de groep krijgt binne d'éérste twee dage. Bericht na bericht, mar ok fotookes mè prachtege Vastenavendmemente komme n'aan de lopende band binne. Corry Bal schrijft bevobbeld ''n Gròòtere fout kenne ze nie make. Di rakt te veul Krabbe n'om te late gebeure.' Anke de Kok lat wete da d'aar kleine jong ok nog de kans motte krijge n'om bij 'n dweilbend of bouwklup te komme of messchient wel de nuuwe Nar te worre. Di mag nie gebeure schrijft ze stellig. Mar d'r kwam ok 'n reejaskie of beter gezeed 'n artekreet binne van Joost Eykman en daar is Marijn blij mee. Joost is nie allééneg de Gròòtste Boer, mar ok 'n bezorregde Vastenavendvierder.

Ok Joost Eykman (Gròòtste Boer) kwam mè d'n reejaksie

Iederéén is welkom om 'n reejaksie te geve zolang 't netjes en mè respekt gebeurt. 'n Petiesie of 'n protestmars is volleges Marijn nog nie aan de orde. 'Me zijn ommers nog mar net begonne mette Féésboek groep.' Dèèrnaast is deur de voltallige geméénteraad onlengst nog 'n mosie aangenome waarin 't kollege d'opdracht è gekrege n'om in 't najaar mè d'n nuuw voorstel te komme. 'Messchient brengt de zomer wel 'n òòp wijs'eid', zo stelt Marijn die toch òòpt daddut belòòfde geld alsnog nar d'uisvesting gaat, want ''n Krab, 'n Krab, 'n Woord, 'n Woord'.

Iederéén ken lid worre van d'opebare Féésboekgroep Blef mè d'oew pòòte van de Berregse Vastenavend om zo oew mening kenbaar te make.

Ok vergimmes interessant om te lezen...