Fééstavend bij BC de Vlaojestáámpers

  • Krabbegat 11-01-20

De Vlaojestáámpers zijn druk in de voorbereiding

Fleet jaar in juli meldde me n'al datter in d'Optocht ok bouwclubs uit de randgemééntes magge meerijje. Zowel uit de noordeleke as ok de zuideleke randgemééntes. Me magge wel spreke n'over 'n prachtege samewerreking op de Brabantse Wal. De Vlaojestáámpers uit de Welberg, oftewel de Raldal, zulle dèèrdeur debutere n'in 't Krabbegat.

Me kenne n'ons voorstelle dagge dèèrom ok benuuwd zijt naar de krejasie van de Vlaojestáámpers van dees jaar. Nou dan edde nou de kans, want kommede zaterdag 18 jannewarie wor 't nuuwe 'wagetje' van de Vlaojestáámpers geprizzeteerd. 'n Wage waarmee de bouwclub 't nuuwe sportieve n'elleftal gaat prizzetere. Ze staan al in de startblokke n'en zijn éémaal afgetréénd.

't Sportieve n'elleftal van de Vlaojestààmpers

Op de fééstavend zulle dweilbendjes uit éél de regiejo komme speule. Tusse de meziek van de bendjes deur kende geniete van meziek van deejee Peer. d'Aanvang van d'avend is 20.30 uur en de sluiting zal d'om 1.30 uur zijn. De lekasie is: PIG SHED STADIUM - Raldal, Stonemountain, Highstreet 25. Ok wel bekend as Oògstraat 25 te Welberg.

De jaarlekse n'ope dag voor de basesschole n'is op vrijdag 17 jannewarie voor verschillende schole n'uit Strienestad.

BC de Vlaojestáámpers doen dees jaar mee aan d'Optocht van Tullepetaonestad, Altere en 't Krabbegat. De bouwclub zal dus ok voor t'éérst meerijje n'in 't Krabbegat wasse best wel spannend vinde, mar vooral éél leuteg om 't pebliek van 't Krabbegat 't nuuwe gerijke te magge late zien. 'n Sportieve strijd: Tatsj-douwn voor de rooje Boeldogs.

Fééstavend bij BC de Vlaojestáámpers
Zaterdag 18 jannewarie van 20.30 uur tot 1.30 uur
Oògstraat 25 te Welberg

Ok vergimmes interessant om te lezen...