De Sloffe akt de knòòp deur: kommed jaar gin wage en deelname Optocht

  • Krabbegat 14-09-20

Voorzitter Ronald de Nijs van BC de Sloffe mette kreasie van fleet jaar

Bouwclub de Sloffe die fleet jaar nog mè d'n B wage aan d'n Optocht meedeed mè 'Me zitte n'op de sente!' en dèèrmee de vierde prijs be'aalde et vor 't kommed jaar beslote n'om nie te gaan bouwe. 'Oewel 't onzekere tijje zijn en ginniemand in de toekomst ken kijke n'is 't voor ons duidelek: Veilig'eid en gezond'eid sta d'op nummer één!', zo lat voorzitter Ronald de Nijs van de bouwclub wete.

Vanuit de Stichting Vastenavend is nog gin besluit gekomme over 't wel of nie deurgaan van d'n Optocht in 't Krabbegat in 2021, mar de bouwclub è toch al beslote n'om nie langer te wachte. Di d'et B.C. de Sloffe ok al aan de Stichting Vastenavend late wete. De Nijs benadrukt wel daddut 'n keuze n'is die gemakt is deur de bouwclub zellef. Uiteraard mot iedere n'Optochtdeelnemer zellef 'n beslissing make waar ieder zich 't beste bij voelt.

As leste òòp de bouwclub gewòòn één ding: damme snel uit dees Corona periejode gaan komme om mè mekare de passie wir magge dele.

Ok vergimmes interessant om te lezen...