Gròòte Meziekvergadering in nuuwe stijl deur: D'r zit meziek in!

  • Krabbegat 19-01-20

De Gròòte Meziekvergadering in de Spiegelzaal van Den Enghel

D'r is gin plek op de wereld waar zo veul bendjes en orkeste mè veul leut same meziek make as in ons eigeste Krabbegat. Sommege dweilbendjes speule mè bladmeziek en echte note, mar d'r zijn ok veul bendjes die speule mè spijkers ('n verrekt andege menier om snel meziek te kenne make). 't Méést belangrijke n'is dagge mè mekare veul leut et en same 'n gèèf potje meziek ken make mette Vastenavend. In 't Krabbegat zijn 106 dweilorkste geregisteerd bij de Stichting Vastenavend.

Afgelòòpe vrijdag was de Gròòte Meziekvergadering die ielek jaar wor g'organiseerd en waarvoor afgevaardegde van alle dweilorkeste worre n'uitgenòòdegd. Ierbij zijn de meziekboere van de Stichting Vastenavend aanwezig, mar de bijéénkomst wier georganiseerd deur 'D'r zit meziek in!', 'n Platforrem voor Vastenavendmeziek. Spesjale gaste ware de vertegewoordegers van de dweilbendjes die 'n jubeleejem ebbe n'of spiksplinter nuuwe dweilbendjes. In de vergadering worre de muzikante bijgeprat over de leste ontwikkelinge binne de Berregse Vastenavendmeziek. Ielek jaar edde 'n òòp om over te perleeje. In de lòòp van de jare verandert bevobbeld de menier van speule, mar ok de bendjes zellef verandere n'ok konstant. Ge mot dan bevobbeld denke n'aan de veule kleine meziekskes die de leste jare stééds vaker te zien zijn, mar 't was oe ok vast opgevalle dagge meer en meer vrouwebendjes et in 't Krabbegat.

Wurreksjop
Netuurlek ontkomde bij zo'n bijéénkomst dan nie aan 't vergadere zellef, mar 't nuuwe platforrem vin d'ok dagge in 'n meziekvergadering vooral ok meziek mot make en dèèrom adde ze gevroge n'aan alle muzikante n'om ammaal d'r instrement mee te neme. Aan die oproep wier massaal g'oor gegeve. Kek 't muzikaal nivo verschil onderling enorrem. En da's mooi! De neuze motte soms juist nie persies dezellefde kant op staan. Bij één van de bandbezoeke van de meziekboere van de Stichting Vastenavend wier 't nog prachteg opgemerrekt deur 'n bandlid: 'G'oef gin verstand t'ebbe van meziek, om bij ons 'n g'oorbeschadeging op te lòòpe."

In de wurreksjop van 'D'r zit meziek in!' mette naam ''t Dweilorkest in de vorrem van 'n taart...' wier uitgeleed oe dagge 'n mezieknummer mot opbouwe. Dirk van Egeraat en Jeroen Wierikx, beide gin onbekende n'in de Berregse meziekwereld, legden de teejorie uit om 't bedéén dèèrna in de praktijk toe te passe. Same mè d'alle muzikante wier 'n taart gebakke waarbij ieleke laag mè d'n instrement wier vertegewoordegd. Zo legde Dirk uit oe dagge persies 'n meziekske n'opbouwt en oe dagge ken afwissele mè meziek? Ok kwam aan bod wa de rol van 'n bepaald meziekinstrument is in 'n meziekstuk. 'n Leerzame, mar vooral ok gezellege n'avend mette bodschap: alles mag en ken mè d'oew dweilbend of orkest. Ge bepaal d'ommers zellef mè d'oew bend oe òòg dagge d'ambiesie leg.

Ok vergimmes interessant om te lezen...