Bouwclubs mè lege ande. 't Geld is weg, wet'ouwer kom mè nuuw plan

  • Krabbegat 08-07-20

Oe 't verder mot mette bouwkote is de gròòte vraag. Foto: Adri van Reijen

Gistere n'avend zijn in de raadsvergadering de eerder toegezegde miljoene vor de nuuwe uisvesting van de bouwclubs en de Stichting Vastenavend via 't amendement 'opschòòne krediete' van tafel gevéégd. En dèèrmee zijn de bouwclubs en de Stichting Vastenavend wir trug bij af en staan ze mè lege ande. 'n Oplossing lijkt verder weg dan ooit al kom wet'ouder Patrick van der Velden in 't vollegende kwartaal in de begròòtingsbe'andeling 2021 mè verschillende nuuwe planne.

Eerder op de dag stuurde 't kollege nog 'n brief mè d'n updeet over 't gesprek wa d'op maandagavend g'ouwe wier deur wet'ouwer van der Velden same mè wet'ouwer Jacobs. In 't gesprek mette konvenantpartners Stichting Vastenavend, Stichting Hal-Wana en Stichting Bergse Bouwers wier wederzijds gesproke n'over oe d'r toegewerrekt ken worre nar 'n oplossing die recht doet aan de finansjeele situwasie waarin de geméénte op 't mement zit. Iederéén, ok de konvenantpartners, zijn zich d'r van deurdronge datter op 't mement wa mot gebeure.

Wacht de planne n'af
In de raadsvergadering riep van der Velden nog op om eerst de planne van 't kollege af te wachte en 't toegezegde krediet niet te late vervalle. 'Me gelòòve in 'n plan om same mette konvenantpartners en raad 't leste stukske van 't trajekt te deurlòòpe om zo tot 'n oplossing te komme.'

Wet'ouwer van der Velden zegt toe om in kwartaal 3 mè d'n nuuw plan te komme

As 'n toegezegd krediet na 2 jaar nog nie wor gebrukt is 't de regel daddut ken vervalle. 't Ken eroverwoge worre en 't krediet ken worre truggestort. In 't amendement wor ier beroep op gedaan. Mar volleges de wet'ouwer is di krediet wel degelek gebrukt, zijn d'r planne gemakt en is t'r geld op afgeschreve. 'Me vinde 't te vroeg om 't uidege krediet aan de kant te vege. Wacht eerst op antwoord van 't kollege. Gif ons die ruimte om de leste stap te zette en mak dan de overweging.' Zover kwam 't dus nie want 't uidege krediet is na de raadsvergadering van gistere n'avend van tafel.

't Geld is op
Joost Pals van de VVD stelt daddut kollege niks in de pad sta d'om te zoeke nar nuuw planne om zo te komme mè d'n aalbaar voorstel. Wa Pals betreft oort dèèr zeker niet 't restkrediet van zo'n 4,5 miljoen bij. 'Me beginne mè d'n schòòne lei en vanuit dèèr worre aalbare en betaalbare planne gemakt', meent Pals. Want ge ken as geméénte nog effekes doen of datter geld en middele zijn om vor meer dan 4 miljoen nuuwbouw vor de bouwclubs te reejalisere, mar ge leeft dan in 'n soort schijnwereld. ''t Geld is op', stelt Joost Pals duidelek.

Uiteindelek stemde 'n meerder'eid van de raad in mè d't voorstel om d'overgebleve 4,3 miljoen in te trekke. Oe 't nou verder mot mette bouwkote is de gròòt vraag, want d'uidege staat van 't Konterscherp en de Stadsschuur is slecht. Opknappe of komme d'r toch nog andere planne uit d'òòge oed? In 't derde kwartaal mot blijke waar de polletiek één wul mette Bergse bouwers en dèèrmee ok 't Vastenavendféést.

Ok vergimmes interessant om te lezen...