Dossier Vastenavend Akkedemie

Lees alles over de Vastenavend Akkedemie. De Vastenavend Akkedemie is 'n platforrem om iedereen aktief te inspirere, mar ok te lere n'en t'ontwikkele. D'r is 'n breed aanbod van opleidinge, inspirasie-avende n'of ekskursies.

Efteling simbool vor inspirasiesessie over de Vastenavend

24-09-2023

De Rektor Magniefekus eddet nuuwe akkedemies jaar van de Vastenavend Akkedemie geopend

01-09-2023

Nooit te oud om te lere: 'Vastenavend Akkedemie opent akkedemies jaar 23/24'

30-08-2023

Petretboetsere tijdes de masterklas: 'zoeke nar de juiste lijne n'en ver'oudinge'

02-06-2023

Vastenavend Akkedemie awwir van start: Ontwerrep 'n optochtkrejasie

08-04-2023

Sertefiekate n'uitgereikt aan déélnemers Vastenavend Akkedemie

05-02-2023

Vastenavend akkedemie organiseert inspirasieavend want d'n Optocht kom t'r wir aan

28-11-2022

3D frees-mesjien in gebruik genome: 'Tijd om de gereedschapskist uit te breije'

28-10-2022

Wet'ouwer Demmers opent Vastenavend Akkedemie

09-10-2022

Vastenavend Akkedemie van start: 'Schrijf oe in vor diverse aktiviteite'

04-10-2022

Vastenavend­akkedemie op de kunstmart: Opmaat nar de start in oktober

28-07-2022

Gròòte subsidie vor 't nuuwe bouwe

30-09-2021

Vastenavendlezing in aanlòòp naar de Vastenavend Akkedemie

01-06-2019

'n Uniek kijkje in de bouwerskeuke: De kunst van 't ontwerrepe

24-05-2019

Berregse Bouwers opene pop-up stoor: 't Berregse Bouwers Art

11-11-2017

Fraksies positief over planne nuuwe uisvesting bouwclubs

02-10-2017

Te weinig aanmeldinge Vastenavend Akkedemie

16-11-2009