Berregse dictees in 't téke van d'Erremenie.

  • Krabbegat 25-12-07

Muzikale Berregse dictees

Ok di jaar organiseert De Berregse Kamer de dictees wir op woensdag na 't Neuzebal. Da betèkent dus da d'op 16 jannewari s'middags om 14:30 't Berregs Jeugddictee en om 20:00 uur saves 't Gròòt Berregs dictee zal plaatsvinde in 't Zwijns'òòfd. 't Thema di jaar is 'd'Erremenie'. 't Worre dus muzikale dictees.

't Jeugddictee wier al ielek jaar deur 'n muzikant same mè Wally Sep opgeluisterd die 't nuuwe liedje oefende. Di jaar ister ok bij 't Gròòt Berregs dictee 'n gèèf stukske lèvende meziek. Een gelegen'eidserremenie bestaande n'uit leje van de vier Berregse erremenieje: Concordia, Kolping's Zonen, Euphonia en Eendracht Maakt Macht.

Agge zellef ok wil meedoen aan 't dictee, en ge wit meedoen is belangrijker dan winne, dan motte belle nar 0164-254702 of 0164-235938. Ok kende meele nar info@deberregsekamer.nl Vergit dan nie om oew naam en adresgegeves te vermelde.

Meer infermasie kende vinde n'op www.deberregsekamer.nl

Ok vergimmes interessant om te lezen...