Dubbel féést bij ICB: 75.999,11 euro en veul jubelarese.

  • Krabbegat 28-01-08

Frans Elich verdiende z'n trofee mè 44 jare ICB lòpe.

De ICB'ers vierde dees jaar 'n dubbel féést op de leste maandagavend vor d'n intocht. Een nuuw òògtepunt wa d't opg'aalde bedrag betreft: mar liefst 75.999,11 euro tege 74.777,77 fleet jaar. En dan ok nog 's tien jubelarese.
Om de spanning bij 't bekendmake van 't bedrag op te voere stook d'n Oòg'eid eerst twee keer één tullepke in de klompe achter de komma, om de cente n'aan te geve. En zo werrekte n'ie 't rijke klompe n'af nar de twee voorste klompe n'en cijfers. De zeve aan 't begin was gin verrassing, mar de vijf die in 't tweede klompke ginge wel. De ICB'ers ware dik tevreje, Nilles III zellefs buitegewòòn gròòtseg.
De Prins mocht ok nog 's nege jubelarese uldege, want Gerard Bras, die 33 jaar achter z'n naam et en d'r nie was, die mot nog evekes wachte op z'n Bronze Krab. Da motte n'ok Willem Bruijs, Yvon Neele en Corné Stolwerk, mar die krege voor ellef kere lengst de deure gaan avvast wel 'n 'Art vor Vastenavend (en da's wa makkeleker te drage).
De twee die 't dubbele n'aantal liepe, Sonja Dekker en Jeroen Lint, ontvinge n'uit 'ande van Nilles III 't veldteke n'in brons. Nog nooit vertòònd: d'r ware dees jaar mar liefst vier ICB'ers die 3 keer 11 kruskes aan d'r Gulde Krab ebbe n'ange. Da ware b'alleve Gerard: Henk Capello, Peet Lameir en Cees Segers. Manne die nog meer gewicht krege van de zware bronze krab die ze de rest van d'n avend mee mochte sjouwe. En dan was t'r nog 't unieke jubelejum van Frans Elich. Da d'is echt ouwe garde. Ommers, alleneg agge in de jare zesteg van de vorege n'ééuw begonne zijt kende 44 jare de cente n'op'ale! Voor 'em ok 'n énegste glaze trofee mè bronze veldteke die ooit deur 'n ICB'er verdiend is. Dik verdiend vonde z'ammaal. En wa d'ok nog leuteg is: 'ij is van '44.

Ok vergimmes interessant om te lezen...