Vastenavend.nl kreg eervolle vermelding

  • Krabbegat 25-01-08

En zo nim d'as echte Krab 'n prijs aan.

In de webstrijd van Omroep Brabant et Vastenavend.nl 'n eervolle vermelding gekrege. 'T gròòtste komplement da Janus en Nilles van de dirrikteur van Uit in Brabant, d’andere organisater, kreeg was teves ’n prebleem vor de zjurie: de sait is deur ’t gebruik van ’t Berregs voor nie-Bergenère moeielek te vollege, mar dèèrmee wel éél goed toegesneje n’op de doelgroep: de Bergenèère.
Veul wit en anders gekleurd lof ad de zjurie vor d’in’oud van Vastenavend.nl. Die wer geroemd as de beste van ammaal. “D’r is gin andere die zuvvel in’oud et”, zee ok de dirrekteur bij d’uitreiking van de prijze (mar nie in ’t Berregs). Volleges de zjurie is de sait éél kepleet en aktueel. Hij leef d’echt, d’r wor aktief gerejegeerd en gepubliseerd. Wa z’ok goed vonne was oe bezoekers kenne rejegere op nuuws.
Wa minder vrolek was de zjurie over de toegankelek’eid en ’t uiterlek. Da leste vinne ze nie carnevalesk, mar de tekst en d’in’oud wel. Z’adde n’t over ’n brééd skala van carnavaleske onderwerrepe die aan bod komme. De zjurie zouw ok wa makkeleker deur de sait wille rondkuiere.
Janus en Nilles ebbe d’r eige rotgelache. Bevobbeld over al die vere die nie in d’r reet ware gestoke, mar bekant in zullie òòge. Op de trugweg in d'oto, 't ééndje, mar nie in d'r ééntje, ebbe z’ok over alles wa gezeed en geschreve n’is nog ’s op d’r gemakske zitte perleeje. Ze ware tusse n’t gezelschap van al die steke bove d’r theewater uit ’t ooste van Brabant duidelek twee andere gewist, en da geld’ok vor zullie sait. Zullie zage d’r anders uit, adde gin kepel bij d’r, kwame mè maske n’op de prijs op’ale en zo is de sait ok bekant nie te vergelijke mè d’andere. De veule sms-jes die binnekwame tijdes de uitzending makte klip en klaar watte Krab wardeert.
Deknollekes.nl uit Boekel won uiteindelek.

Ok vergimmes interessant om te lezen...