Bal Maskee edisie 2008 prizzetéért Bal Wana

  • Krabbegat 11-01-08

Bal Maskee edisie 2008 prizzetéért di jaar Bal Wana. Ge ken dweile vor de Balmaskee treffee en Peroewana en Inka Mariena komme n'ok lengst. 't bal wor ok di jaar wir g'ouwe in 't Provoost'uis en is op 25 jannewarie. 't begint om 21:00 uur. Netuurlek motte wel een maske n'op ebbe.
Meer infermasie kende vinde n'op www.balmaskee.nl

Ok vergimmes interessant om te lezen...