De Vastenavendkrant wir uitgedeeld

  • Krabbegat 18-01-08

Vastenavendkrant wir uitgedeeld

De 60ste Vastenavendkrant is vanavend wir uitgedeeld. Di jaar mè Steketees Stallespel, 'n intervjoew mette Gròòtste Boer en vor 't eerst mè geméénteleke informasiepagina's. Ok kende 'n artikel leze n'over Vastenavend op t'internet.

Ok vergimmes interessant om te lezen...