Nuuwe revu voor 2009 it Za'k 't oe 's zegge?

  • Krabbegat 27-01-08

Revu van 2009 it "Za'k 't oe 's zegge?"

Terwijl de staldeure van de Vastenavend van 2008 nog wagewijd ope staan is 't bestuur van Stichting Leut op de Planke uit een winterslaap gekomme en de wei in gegaan voor d'organisasie van een nuuwe Vastenavendrevu voor 2009. De titel van de nuuwe revu is "Za'k 't oe 's zegge?" En die slut goed aan bij de vorrege edisies "Ei oe ist?" van 2005 en "Wa zou 't worre?" van 2007. Eél veul leutige ideekes worre n'op di mement nog uitgewerrekt. Omda de belangstelling altijd erreg gròòt is komt er naast de normale voorstellinge van woensdag tottemet vrijdag een ekstra matineevoorstelling op zaterdag bij. 't artistieke team onder leiding van regisseur Henk Witjes is ongewijzigd. Thea van Terheijden is dus wir regie assistente, Silvia de Groot verzurregt de choreografie en Marijn van den Brande tèkent voor de meziek. D'audisies worre dees keer ge'ouwe in 't Zwijns'òòfd op 7 en 14 juni. De rippetisies die starte in september zulle ier ok plaatsvinde.
Meer infermasie kende vinde n'op www.leutopdeplanke.nl

Ok vergimmes interessant om te lezen...