Tussestand Veldtekeverkòòp

  • Krabbegat 17-01-08

De tussestand van de Veldtekeverkòòp.

Winkeliers:
1. Bruna Zonneplein
2. Hema
3. V&D

Oreka:
1. Geen Flauw Idee
2. De Bourgondiër
3. Don Camillo en De Saeck.

Ok vergimmes interessant om te lezen...

  • Krabbegat 18-12-2007
Tussestand Veldtekeverkòòp
  • Krabbegat 19-11-2004
Bergse revu Ei...oe is 't.