Kriebel Krabbe Krulle mè voor de Krabbekes 'Op Vekansie'.

  • Krabbegat 27-01-09

De boer en boerin passe op de kraai...

Eks Wana is al jare toe aan vekansie en di jaar is 't dan eindeluk zo ver. Ze gaat nar 'n tropisch eiland om lekker bij te komme van de dagelukse ekselarije. D'r is één prebleem, wa motter gebeure mè de kraai die vliegangst et? Ze besluit de boer en boerin van de Stoelemat te vrage om voor de kraai te zurrege. De boer en boerin van de Stoelemat zijn artstikke vereerd dasse di moge doen voor Wana. De gròòtste boef van 't Krabbegat et alles g'oord en gezien. Ij bedenkt een plan en wul de kraai ontvoere. Ij et bedogt da d'als de kraai nooit meer ken valle 't altijd Vastenavend zal blijve.

Agge wul wète ofda de kraai nooit meer zal valle en of da Wana ken blijve geniete van d'r vekansie dan motte ieleke zondag, vanaf 't Neuzebal, om vier uur bij 't teneel van de Stoelemat ben.

Kriebel Krabbe Krulle, zondag 1, 8 en 15 febrewari vanaf 16.00 uur in de Stoelemat. De toegang is vrij.

Ok vergimmes interessant om te lezen...