Vekansie ver'ale mè mekare dele n'op de Kaai.

  • Krabbegat 26-02-09

Voor de leste keer kende geniete van alle mooie gerijkes die ge in d'n optocht voorbij et zien komme. In 't InterIum worre de stééngève ontwerreptekeninge tentòòn gesteld. Iederèèn is welkom op de "Berregse Bouwers Kaai" vanaf 10.00 uur. Zoas ielek jaar ist di jaar ok wir mogeluk om de Berregse bouwers 'n éél werrem art toe te drage deur middel van 'n leutege bijdrage, iets wa alle bouwklups wel kenne gebruike n'in dees dage van resessie.

Agge d'n Optocht nie éélemaal eb kenne zien is da nog mogeluk in d'opgebouwde tente. Teves is da 'n leuteg mement om al oew vakansiever'ale n'uit te wissele.

Rommetom 17.00 uur gaan de gerijkes nar d'r winterstalling en worre de poorte n'op de Kaai voor de leste keer dees jaar geslote.

As 't bamesweer (éél slecht weer) is, kende komme kijke n'op 't Konterscherp, de winterstalling van de bouwers.

Ok vergimmes interessant om te lezen...