Op 17 jannewarie wor gestart mette Veldtekeverkòòp.

  • Krabbegat 10-01-14

't Veldteke van 2013 bekant wir te kòòp

Op 17 jannewarie zal de Stichting Vastenavend wir éél veul Veldtekes rondbrenge nar alle winkeliers en orecabedrijve in 't Krabbegat. Ge ken de uiting van 't motto sebiet wir kòòpe in bekant 30 winkels en 50 kefeekes. 't Veldteke kost di jaar ok gewòòn wir 3 euro. En netuurlek kende vanaf 't Neuzebal ok bij de Boerinne 't nuuwe Veldteke bemachtinge.

't Veldteke wor di jaar nie in 'n wit pepierke verpakt, mar in 'n bloembolle zakske. Dèèrneve eddut Veldteke wel 'n éél spesjaal onderdeel di jaar en da d'is 't blommekartje.
Ierop kende aan de voorkant 't Berregse stadswape vinde en netuurlek ok 't jaartal. Aan d'achterzijde ziede de poëtische regels van 'n vier-regelig gedicht over 't motto van di jaar 'K Eb 't voorjaar in m'n kop!
Dèèrom zijn d'r twee verschillende versies in omlòòp mee ieleke versie 2 regels. G'et dus 2 verschillende Vedlteke nòòdeg om 't gedicht kepleet te krijge. De 4 regels zijn de winnende regels van de dichtwedstrijd die kort naar Ellef Ellef wier gestart deur de Stichting Vastenavend.

De verkòòp van 't Veldteke wor ok di jaar wir ondersteund deur de pooster 'Eddem al om?'. Wa nog veul belangrijker is dan d'opbrengste n'uit de verkòòp is de symbolische waarde van 't Veldteke. Mee oew Veldteke om oew nek oor d'r pas echt eemmaal bij. Dan makte deel uit van de Berregse Vastenavendgeméénschap, waarin iedereen gelijkwaardig is. Zo betuige de Krabbe n'uit 't Krabbegat, meddut Veldteke dicht bij un art, d'r steun aan de Vastenavend.

D'uitleg over 't Veldteke waarvan d'r di jaar meer dan 12 duuzend gemakt worre kende ier vinde.

Updeet: De manne van de Stichting Vastenavend zijn wir lengst alle verkòòppunte gewist om de Veldtekes te bezurrege. Ge ken dus vanaf nou overal 't Veldteke van 2014 kòòpe voor drie euro zoas ge ier ken zien in de blommewinkel.

Ok vergimmes interessant om te lezen...