De Spruiten van Nuijten: Vastenavendmuziek, op ande gedroge!

  • Krabbegat 27-02-14

D'r wor ard gewerrekt aan 't nuuwe gerijke

Gistere in de n'avend, mar ok overdag trokke wir veul Krabbe nar 't Konterscherp en de Stadsschuur voor 't Wagetjes Kijke. Eén van de bouwclubs die op 't Konterscherp ge'uisvest is, is bouwclub De Spruiten van Nuijten.

Dees bouwclub besta d'al vanaf 1976 toen de femilie van Toon Nuijten 't idee kreeg om mee te gaan doen aan de Vastenavendoptocht in 't Krabbegat. De bouclub wier gevestigd in de werkplaats van orlogemaker Voets aan de Cromwielstraat. Same mè d'n een stikleuteg idee en d'ervaring van 'n paar bouwende broers was bouwclub De Spruiten Van Nuijten gebore.

D'eerste kreasie, 7 prachtege sperries van de Berregse AAA-klasse, was medéén goed voor d'n n'éérste prijs. Na d'n n'Optocht wier al snel beslòòte n'om dees prijs te verdedige. 't Smakte nar meer.

't Ontstaan van 't motto van dees jaar

Ielek jaar zit de denktank van bouwclub De Spruiten van Nuijten bij mekare aan tafel om 'n nuuw gerijke te bedenke. Voor di jaar wier beslote om op de muzikale toer te gaan.

De meziek et d'n n'ele lange istorie mè d't Vastenavendféést. Al in 1857 organiseerde sòòsjietijd Phil-Erremenie één van d'éérste gemaskerde bals in de nieuwgebouwde zaal van de Ollandse Tuin in 't Krabbegat.

De meziek en de liedjes wiere 'n onmisbaar illement van de fééstvreugde en zo ontstonde d'éérste gelege'eidsliedjes en meziekskes. Sinds dieje tijd worre Krabbe mè muzieknòòte gròòt gebrogt.

't Uidige bouwseizoen

Di muzikale gevoel et de denktank verder uitgewerkt in een prachteg ontwerrep. In de zomer wier begonne mè d't optrekke van 'n spesjale konstruksie die uitvoerig is berekend en getest. Mè man en macht is dees jaar gewerrek aan 't prachteg gerijke. "Dees jaar is gewerrekt aan één van ons mooiste gerijkes sinds jare", volleges de manne van De Spruiten van Nuijten

De Erremenie sta simbool voor de meziek van de leut. Als éérbetòòn aan al die looporkeste en dweilbendjes willen de Spruiten van Nuijten late zien da wij als Vastenavendvierders de muzikante nop 'anden drage. Dèèrom komme De Spruiten van Nuijten mè d't motto
“Vastenavendmuziek, op ‘ande gedroge!’ naar buiten.


Kek voor meer infermasie en fotokes op www.despruitenvannuijten.nl.

Ok vergimmes interessant om te lezen...