Vanaf kommende zaterdag 'Zaak Theunisse'.

  • Krabbegat 03-02-14

Speulers van 'Zaak Theunisse' worre bedankt

Kommende zaterdag kom Elluf.com mee de fillem 'Zaak Theunisse'. Afgelòòpe donderdag wier t'r al 'n voorpremière g'ouwe in 't Zwijns'òòfd. De genòòdegde gaste mochte n'over de ròòje lòòper nar binne n'en d'r was ok voor ieleke gast 'n zakske popkorn. Zo agge netuurlek ken verwachte bij 'n n'echte bioskòòpfillem.

Om elluf over acht wier deur Dimitri Stornebrink uitgeleed da fleet jaar 't idee was ontstaan om 'n korte fillem van 11 menute te make. Al snel wier t'r gedogt aan 'n drieluik en 't eindresultaat is 'n n'echte fillem mee bekende en nuuwe akteurs.

De fillem is gin Vastenavendver'aal zo dagge da messchient verwacht ad, mar de Vastenavend speul wel 'n ròòje draad in di ver'aal. In 't ver'aal ga d'iemand z'n kraai dòòd en dèèrom wor da béésje begrave. En dan komme ze wa vrèèmds tege. 'n Zoektoch nar 'n Vastenavendmiete n'is gestart. De fillem zit vol spanning en sensaasie, mar ge ken t'r ok om lache en agge goed oplet ziede n'ok 'n òòp mee feite n'uit ons eigeste Krabbegat.

De fillem 'Zaak Theunisse' is vanaf 't Neuzebal op t'internet te zien, mar ok te bestelle n'op deeveedee. Voor meer infermasie kende kijke n'op Elluf.com.

De trééler van de fillem kende ier avvast vinde.

Fotokes van de voorpremière vinde ier.

Ok vergimmes interessant om te lezen...

  • Krabbegat 19-02-2006
De nuuwe Pèèrse.
  • Krabbegat 11-11-2005
VastenavendTV.