Prinsewage mesjeert deur 't Krabbegat.

  • Krabbegat 02-02-16

D'n Oòg'eid in z'n borstzakske

Venavend is op hal Wana trediesjeneel op de dinsdag vor de Vastenavend, 't nuuwe Gerijke van d'n n'Oòg'eid gedòòpt. Ok di jaar is 't ontwerrep van Steven Bouwens die vor de tweede maal de Prinsewage et d'ontworrepe. 't Gerijke is di jaar 'n lòòper die deur de strate van 't Krabbegat mesjeert. De Prins en de Nar zitte n'in z'n borstzakske. Voor 't Gerijke lopt ok di jaar wir dweilbend Krabbestamp.

't Was di jaar 'n éél kort bouwjaar en dèèrom ebbe nie allééneg de leje van de Kemmissie Technisch arstikke deurgewerrekt om 't Gerijke op tijd af te krijge, mar ok de vrouwkes ebbe ge'ollepe.

Di jaar is t'r ok 'n jubelaris, want Janus Nuijten rij di jaar vor de 33ste keer de Prinsewage.

ier ziedde 'n aantal fotokes van de Prinsewage, mar agge nou echt persies wul wete oe leuteg mooi 't nuuwe Gerijke is dan motte kommende zaterdag om 15:11 uur nar de n'Intocht komme. Dèèr zal d'n Oòg'eid Prins Nilles III same mette Nar deur de strate van 't Krabbegat mesjeere.

pee-es: Agge nog 'n zellefie et d'ingestuurd deur d'oproep in de Stoelemat mè d't Neuzebal edde toch 'n bietje peg, want dèèr was 'n foutje gemakt. D'r staan gin zellefies op 't Gerijke.

Ok vergimmes interessant om te lezen...