Intocht wor d'één gròòte blommezee: Via Tulipa.

  • Krabbegat 06-02-16

Prins Nilles III mè d'n boske mè tullepe

Bende d'or ok al éémaal klaar vor? De n'Intocht vemiddag om 15:11 uur? De aankomst van Prins Nilles III uit 't Slikpeleis. Messchient is 't oe nog nie persies opgevalle, mar ielek jaar ette n'Oòg'eid bij aankomst 'n boske mè soepgroente, ok wel tullepe genoemd, bij 'm. Da boske blomme wor altijd uitdéélt lengst de kant van d'n Intocht. Da gebeur nie allééneg mette n'Intocht, mar ok mette vier dage van de Vastenavend gif d'onze n'Oòg'eid vaak 'n boske blomme weg bij bevobbeld 'n bezoekske.

Blomme staan simbool vor 't nuuwe leve n'in de netuur en netuurlek ok vor 'n nuuw begin na de kouwe wintermaande. Tullepe zijn ok echt lenteblomme en Vastenavend is 'n lentefeest.

Mar blomme n'ebbe ok alles te make mè d't motto van dees jaar. Me staan aan de vooravend van de Vastenavendvierdaagse; vier dage dweile, leut, zinge, sjouwe, meziek, bouwe n'en viere. Mette Vierdaagse kredde altijd op de leste dag blomme, mar nie mette Vastenavendvierdaagse! Me kere mette Vastenavend alles om, dus me beginne medéén mette blomme. Ge ken z'avvast mar binne n'ebbe!

Prins Nilles III déélt dus mette n'Intocht blomme n'uit aan ieleke Krab die lengst de roete staat, van 't stesjon tot aan de Gròòte Mart. En nie één, twee tullepe n'of 'n boske, neeje... twintegduuzend tullepe n'en narcisse zulle mè be'ullep van vrinde van Optocht, de boerinnekes en boere lengst de kant worre n'uitgedééld. De roete mette n'Intocht wor dus één gròòte blommezee, oftewel de Via Tulipa! Dees jaar wor 't 'n Intocht as nooit tevore. Lat Prins Nilles III de blommekes mar buite zette!

Ok vergimmes interessant om te lezen...